INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


Alle intellectuele eigendomsrechten – ook auteurs- en merkrechten - op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Doorgaan.nl B.V. (ook: “wij” of “ons” genoemd) en/of aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar.

Een gebruiker (ook: “je” genoemd) mag een gedeelte van de website printen of naar een harde schijf of cloud downloaden. Maar dit mag alleen als je het doel hebt om het materiaal daarvan te gebruiken voor informatie en voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Je moet dan wel de volgende copyright-vermelding opnemen in alle kopieën die je maakt: “Copyright Doorgaan.nl B.V. Alle rechten voorbehouden.”

Ander gebruik van de materialen op deze website is, zonder schriftelijke toestemming van ons, verboden. Bij dit gebruik kun je bijvoorbeeld denken aan: elk commercieel gebruik, reproductie voor andere doeleinden dan die we hierboven beschreven, wijziging, verspreiding, herpublicatie, weergave of uitvoering.

INHOUD VAN DE WEBSITE EN AANSPRAKELIJKHEID


De inhoud van de website is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar wij garanderen niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is of dat de website ononderbroken zal werken.

Als dat wettelijk mogelijk is, sluit doorgaan.nl – en de daaraan gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers - hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke (directe of indirecte) schade dan ook die ontstaat door of voortvloeit uit jouw gebruik van deze website of een andere aan deze website gekoppelde website. Doorgaan.nl is ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die wordt veroorzaakt door of voortvloeit uit:
- handelingen van jou die zijn ingegeven door de op deze website geplaatste informatie;
- het feit dat deze website niet is te gebruiken;
- bepaalde informatie op deze website die onjuist, onvolledig of actueel is.

HYPERLINKS


Deze website kan verwijzingen bevatten naar een andere website door een hyperlink, banner of button. Een dergelijke hyperlink betekent niet dat doorgaan.nl verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere websites of de informatie. Doorgaan.nl biedt jou deze koppelingen alleen maar als service aan. Een koppeling houdt dan ook niet dat wij een band hebben met deze website of de informatie erop goedkeuren of accepteren.

INFORMATIE / MATERIAAL VAN GEBRUIKERS


Geef je informatie of ander materiaal aan ons? Dan ga je er mee akkoord dat doorgaan.nl hiervan gebruik kan maken. Je garandeert dat de informatie en/of het materiaal geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of op een andere wijze onrechtmatig is. Plaatsen gebruikers zelf informatie op de website, dan hebben wij deze informatie niet vooraf gecontroleerd. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk. Wij hebben wel altijd het recht om deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigingen en/of te verwijderen.

PRIVACY VAN GEBRUIKERS


Doorgaan.nl vindt de bescherming van je privacy erg belangrijk. Wij raden je dan ook aan om voor het gebruik van deze website kennis te nemen van onze Privacyverklaring. Hierin staat precies beschreven op welke wijze Doorgaan.nl persoonsgegevens verwerkt.

BEËINDIGING


Doorgaan.nl heeft altijd het recht om het gebruik van deze website te beperken en toekomstige toegang tot en gebruik van deze website te blokkeren, te voorkomen en/of te beperken. Wij hoeven jou daarover niet vantevoren te informeren en kunnen dit volledig naar ons eigen inzicht doen.

TOEPASSELIJK RECHT


Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over deze Overeenkomst en het platform mogen alleen maar worden voorgelegd aan de Rechtbank in Utrecht. Dit geldt niet als wij met elkaar hebben afgesproken dat wij samen met jou proberen dit geschil op een alternatieve manier op te lossen, bijvoorbeeld door mediation of arbitrage..
Is een bepaling in deze gebruikersvoorwaarden onrechtmatig, ongeldig of om een andere reden niet uitvoerbaar? Dan beschouwen wij die clausule als losstaand van deze gebruikersvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van de bepalingen.

CONTACTGEGEVENS DOORGAAN.NL


De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Doorgaan.nl B.V. is gevestigd in (3584 BA) Utrecht aan de Archimedeslaan 10.

  • website: www.doorgaan.nl
  • e-mailadres: info@doorgaan.nl
  • KvK nummer: 60214872
  • BTW-nummer: NL853812639B01